Himalayan saltslicka

Tillverkare och exportörer av saltslickan, saltslickor, saltlick, rosa salt, saltblock, djurslickning, hästslicka, slickhäst, hästsalt, djurslicka, hästslickor, hjortlök, himalayansaltblock, mineralläckor, boskinnslik, bergsaltslick, rundstjärtsalllek, saltlick runt rock, saltlick runt sten, hjorttsalt, saltlick för rådjur, saltlickblock, hjortblock, getslak, hästsaltslick, saltlickhäst, saltblock för hjort , saltblock för hästar, hjortblock, hjortlickblock, himalayanmineralsalt, mineral saltblock, boskapsaltlick, himalayansalt för hästar, himalayan saltlick, mineralblock för boskap, saltblock för boskap, hästmineralblock, boskapssaltblock, saltlickblock, saltkyckling för kor, boskapslickor, himalayan rosa saltblock, slaktblock för nötkreatur, ko saltlickning, djursaltslika, boskapsuppfödningsblock, hundsaltslika, mineralslickor för hästar, ko salt block, himalayan salt block för hästar, himalayan salt licks för h orses, katt salt lick,

Vi kan ge dig saltläckor i någon form som naturliga, naturliga lickar med rep i kvadratisk form, i cylinderform etc. Vi kan ordna stora kvantiteter under kort tidsperiod med stor lätthet. Om det kommer att finnas råa saltstenar kan vi ge 500-700 ton per månad.