Salt licks

Himalayan kristal Salt licks mükəmməl duz qidalanma və atlar üçün mineral əlavə və digər heyvandarlıq var. gündəlik feed mühüm hissəsi – bütün həyat mərhələlərində heyvan tərəfindən lazım olan bütün əsas qida olan.animail-lick-15