អំពូលអំបិល mini usb

ក្រុមហ៊ុនផលិតនិងនាំចេញចង្កៀងខ្នាតតូចចង្កៀងបំភ្លឺប្រើអំពូលអំបិលប្រើអំពូលអំបិលខ្នាតតូចអំពូលកុំព្យួទ័រអំពូលថោកអំពូលតារាងថោក
យើងអាចផ្គត់ផ្គង់ឱ្យអ្នកនូវរូបរាងណាមួយនៅក្នុងចង្កៀង usb ដូចជាដំរីបក្សីត្រីផ្សោតរូបរាងផ្កានិងរូបរាងជាច្រើនទៀត។
យើងមានសមត្ថភាពដឹកជញ្ជូន 50000 បំណែកចង្កៀងធុនតូចរបស់យើង