ဟိမဝန္တာဆားလှကျြ

ဆားလှကျြ, ဆားကိုလျက်, saltlick, ပန်းရောင်ဆား, ဆားလုပ်ကွက်, တိရိစ္ဆာန်ကိုလျက်, မြင်းလှကျြ, လှကျြမြင်း, မြင်းဆား, တိရိစ္ဆာန်လှကျြ, မြင်းကိုလျက်, သမင်ဒရယ်ကိုလျက်, ဟိမဝန္တာဆားပိတ်ပင်တားဆီးမှု, တွင်းထွက်ပစ္စည်းကိုလျက်၏ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့, နွား, ကိုလျက် ရော့ခ်ဆားလှကျြ, ပတ်ပတ်လည်ရော့ခ်ဆားလှကျြ, ပတ်ပတ်လည်ရော့ခ်လှကျြဆား, saltlick ပတ်ပတ်လည်ကျောက်, ဆားလှကျြသမင်, ဒရယ်များအတွက်ဆားလှကျြ, ဆားလှကျြပိတ်ပင်တားဆီးမှု, ဆားပိတ်ပင်တားဆီးမှု, ဆိတ်ကိုလှကျြ, မြင်းဆားလှကျြ, ဆားလှကျြမြင်း, သမင်များအတွက်ဆားလုပ်ကွက်သမင် မြင်း, သမင်ဓာတ်သတ္တုလုပ်ကွက်, သမင်လှကျြပိတ်ပင်တားဆီးမှုဆား, ဟိမဝန္တာဓာတ်သတ္တုဆား, သတ္တုဆားပိတ်ပင်တားဆီးမှု, နွားဆားလှကျြ, တိရစ္ဆာန်များအဘို့မြင်း, ဟိမဝန္တာဆားလှကျြ, တိရစ္ဆာန်များအဘို့ဓာတ်သတ္တုလုပ်ကွက်, ဆားလုပ်ကွက်များအတွက်ဟိမဝန္တာဆား, မြင်းဓာတ်သတ္တုပိတ်ပင်တားဆီးမှုများအတွက်, ဆားလုပ်ကွက် မွေးမြူရေးဆားလုပ်ကွက်, ဆားလှကျြလုပ်ကွက်, နွားများအတွက်ဆားလှကျြ, နွားလှကျြလုပ်ကွက်, ဟိမဝန္တာပန်းရောင်ဆားပိတ်ပင်တားဆီးမှု, တိရစ္ဆာန်များအဘို့လှကျြလုပ်ကွက်, နွားမကိုဆားလှကျြ, တိရစ္ဆာန်ဆားလှကျြ, နွားလုပ်ကွက်လုပ်ကျွေး, ခွေးဆားလှကျြ, မြင်းများအတွက်ဓာတ်သတ္တုကိုလျက်, နွားမကိုဆား ပိတ်ပင်တားဆီးမှု, မြင်းများအတွက်ဟိမဝန္တာဆားပိတ်ပင်တားဆီးမှု, ဟိုဘို့ဟိမဝန္တာဆားကိုလျက် RSES, ကြောင်ဆားလှကျြ,
အကြှနျုပျတို့သညျဆလင်ဒါပုံသဏ္ဍာန်စသည်တို့ကိုအတွက်ကျနော်တို့အကြီးအလွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူရေတိုကာလအတွက်အကြီးဆုံးပမာဏစီစဉ်နိုငျသညျ, စတုရန်းပုံသဏ္ဍာန်အတွက်ကြိုးနှင့်အတူသဘာဝကသဘာဝကိုလျက်နဲ့တူမဆိုပုံသဏ္ဍာန်အတွက်ကိုလျက်ငန်ပေးနိုင်ပါသည်။ ကုန်ကြမ်းဆားကျောက်များရှိပါလိမ့်မယ် အကယ်. ကျနော်တို့တစ်လလျှင် 500-700 တန်ချိန်ပေးနိုင်ပါသည်။