saltlick dəyirmi qaya yalamaq duz yalamaq

(Na) osmotik təzyiq saxlanılması, turşu-qələvi balansının, bədən maye balans sinir ötürülməsi və amin turşuları fəal nəqliyyat, eləcə də qlükozanın mobil alışını: onlar həmişə hər gün duz lazımdır Salt çatışmazlıqlar mal-qara daha əziyyətli daşıyıcı zülal, və Na, duz bir hissəsi kimi, extracellular maye böyük kation və plazmada qələvi ehtiyat əksəriyyəti təmin edir. Xlor amylase aktivləşdirilməsi, mədə HCl turşusunun formalaşması üçün zəruri və tənəffüs və qan pH tənzimlənməsində iştirak edir. duz çatışmazlığı əzələ spazmı, kobud palto daxildir, müxtəlif obyektlərin yalama və çeynənən, feed suqəbuledici azalıb, eləcə də istehsal azalıb. Dairy inək duz çatışmazlığı ilə ağır ilk hit almaq və dağılması və onlar uzun müddət üçün əskik duz olmuşdur əgər ölmək bilər.