çəhrayı duz

süni etdi licks fərqli olaraq, bu Himalay duzu licks heyvanların çox sağlamlıq üstünlükləri təklif edir. Bu okean 250 olduğu kimi saf

milyon il əvvəl. Bu gözəl licks 250 milyon il əhatə bir uzun təbii istehsal prosesi məruz qalmışdır. Bu müddətdə təbiət doğru zamanda və doğru temperatur və təzyiq altında, doğru mütənasib 84 qiymətli minerallar və iz elementləri əlavə etmişdi.